Angielski prawniczy – kary umowne

Seria #lawmeetsenglish. Poniżej przedstawię Ci słownictwo i wyrażenia związane z karami umownymi wraz z przykładami zdań. Wiem, że nikt ich nie lubi, jednak pomagają one bardzo w sytuacjach konfliktowych.

Wyobraź sobie, że ty dotrzymujesz terminów zlecenia, a Twój partner biznesowy nie. Co wtedy robisz? Czy masz sposób na to, aby „zmusić” go do wykonania swoich obowiązków? To niestety nie jest takie proste.

Jak zawsze zapraszam Cię na blog Joanny Lubeckie, która w najnowszym wpisie odpowiada na pytania:

 1. Czy kara umowna może zostać określona w dowolnej wysokości?
 2. Jakie zobowiązania zabezpiecza kara umowna?
 3. Jaki jest cel wprowadzenia kary umownej do kontraktu?
 4. Kwota kary umownej – jak ją określić?
 5. Czy kara umowna może zostać określona w dowolnej wysokości?

Przyznasz, że ciekawe zagadnienie?

Poniżej kilka wyrażeń i zwrotów po angielsku związanych z karami umownymi:

 • Kara umowna – contractual penalty

The agreed contractual penalty does not affect the right of the seller to full compensation for damage. – Uzgodniona kara umowna nie ma wpływu na prawo Sprzedającego do odszkodowania w całym zakresie.

 • Zobowiązanie – commitment

The commitment shall cease without reimbursement being required. –

Zobowiązanie wygasa, przy czym zwrot płatności nie jest wymagany. – 

 • Wierzyciel – creditor

Interest is compensation for the fact that the creditor could not use the money earlier.

Odsetki są kompensatą tego, że wierzyciel nie mógł z pieniędzy skorzystać wcześniej  

 • Kwota kary umownej – contractual penalty

If a damage exceeds the value of a reserved contractual penalty, the SELLER shall have the right to claim additional compensation. – W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej, SPRZEDAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 • Dłużnik – debtor

Payment may be made by a third person instead of the debtor. – 

Zamiast dłużnika płatności może dokonać osoba trzecia

 • Naruszenie zobowiązania – a breach of the undertaking

Non-compliance with such requirements shall be construed as a breach of the undertaking. – Niestosowanie takich wymagań będzie uważane za naruszenie zobowiązania.

 • Aspekty prawne – legal aspects

I question the legal aspects of this decision. – Kwestionuję aspekty prawne tej decyzji.

 • Przepisy obowiązującego prawa – provisions of applicable law

In matters not covered by these Terms and Conditions the provisions of applicable law shall apply. – W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Jeśli wolisz wersję graficzną ww. słownictwa, to zapraszam na Instagram i zapisanie karuzeli, aby szybko wrócić do tematu.

Podobało się? Podziel się z innymi :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.