Angielski prawniczy – umowa o zachowaniu poufności

W dzisiejszych czasach, podczas współprac biznesowych bardzo często podpisuje się umowę o zachowaniu poufności (NDA). Ma ona na celu zabezpieczać informacje przekazane drugiej stronie w związku z prowadzoną współpracą, zatrudnieniem, negocjacjami czy zawieraną umową. Jej cel, to ochrona poufnego charakteru wskazanych informacji. Poniżej zapoznaj się ze słownictwem w języku angielskim związanym z tym tematem.

Aby sprawdzić, jak wygląda szczegółowo kwestia tych umów od strony prawnej zapraszam Cię na blog do Joanny Lubeckiej, która w najnowszym wpisie wyjaśnia dokładnie, o co chodzi.

Ja sama, już wkrótce, jako „Negocjator do wynajęcia” będę podpisywać z każdym klientem umowę NDA. Dlaczego? Ponieważ chcę, aby każdy mój partner biznesowy czuł się komfortowo przy współpracy ze mną. Zdaję sobie sprawę, że negocjując różne warunki w imieniu moich klientów, będę mieć dostęp do wielu danych. Nie zamierzam i nie chcę ich udostępniać dalej, dla mnie to oczywiste. Jednakże, dążąc do pełnego zaufania moich klientów, przy każdej takiej współpracy, będę oferować NDA, oczywiście stworzone przez Joannę Lubecką 🙂

Zwroty angielskie – umowa o zachowaniu poufności

A poniżej obiecane kilka zwrotów, które mogą pojawić się w takiej umowie, jeśli Wasz partner biznesowy jest z zagranicy i umowa o NDA musi być po angielsku.

 • NDA – Non-Disclosure Agreement – Umowa o zachowaniu poufności
 • Trade Secret – tajemnica handlowa
 • Confidential Information – informacje poufne
 • legally binding – legalnie wiążące
 • Consequences of breach of the confidentiality obligation – skutki naruszenia zobowiązania o zachowaniu poufności
 • Exceptions from the obligation of confidentiality – Wyłączenia od obowiązku zachowania poufności
 • contractual penalty – kara umowna 
 • exchange of confidential information  – wymiana informacji poufnych 
 • prior written consent  – uprzednia, pisemna zgoda 
 • unauthorised use or disclosure – nieupoważnione użycie lub ujawnienie
 • receiving party – strona otrzymująca
 • disclosing party – strona ujawniająca
 • required by law – wymagane prawnie
 • release of confidential information – ujawnienie informacji poufnych

A poniżej znajdziesz jeszcze inne skróty i nazewnictwo NDA

 • confidentiality agreement (CA), 
 • confidential disclosure agreement (CDA), 
 • proprietary information agreement (PIA) 
 • secrecy agreement (SA)

Jeśli wolisz słówka w graficznej formie, to zapraszam na Instagram i post w formie karuzeli.

Podobało się? Podziel się z innymi :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.