Jak przygotować się do międzynarodowej konferencji online? [Biznesowy Kwadrans odc.15]

Jak przygotować się do międzynarodowej konferencji online?

Świat się zatrzymał, żyjemy w czasie, o którym nikt z nas nawet by nie pomyślał w najgorszych momentach. Musimy jednak nauczyć się funkcjonować w nowych realiach i działać. Jak przygotować się do międzynarodowej konferencji online?

Firmy robią co mogą, aby utrzymać płynność i podtrzymać relacje biznesowe, dlatego większość spotkań, narad, konferencji jest przenoszonych w trybie natychmiastowym na poziom online.

Dla niektórych to “a piece of cake” bo robili to już wcześniej, ale wiem, że są osoby, które wcześniej nie miały styczności z tą formą komunikacji, a teraz nagle są rzucone na głęboką wodę. Podczas pracy w korporacji organizowałam video spotkania codziennie z ludźmi z różnych stron świata, dlatego dziś podzielę się z Tobą wskazówkami jak przygotować się do takiego międzynarodowego spotkania.

Poniżej lista pomocnych wyrażeń, które możesz użyć na międzynarodowej konferencji online.

Rozpoczęcie spotkania

 • If we are all here – we may start the meeting – Jeśli jesteśmy już wszyscy, możemy zacząć spotkanie.
 • I’d like to introduce … – Chciałbym przedstawić …
 • I am pleased to see you all. – Miło mi was widzieć (może być użyty w relacjach formalnych, jak i mniej formalnych).
 • The purpose / objective/aim of this meeting is to discuss/decide on/find the solution/change/propose – Celem tego spotkania jest omówienie, podjęcie decyzji, znalezienie rozwiązania, zmiana, zaproponowanie
 • Does anybody know why Dorota isn’t with us today? The invitation was accepted by her. – Czy ktoś wie, dlaczego nie ma Doroty z nami? Zaakceptowała zaproszenie.
 • Has everyone received the agenda? – czy wszyscy otrzymali plan spotkania?
 • May I kick off/ May I start the meeting? – Czy mogę zacząć?

Przejście do meritum biznesowego

 • Can you tell us what the stage of the project is? – Możesz nam powiedzieć jaka jest teraz faza projektu?
 • I would like to give you my update on.. – Chciałbym przedstawić obecną sytuację dotyczącą…
 • Let’s focus on the point number 3 from the agenda – Skoncentrujmy się na punkcie 3 z planu spotkania.
 • I’d like to add something to it – Chciałbym coś dodać do tego
 • I don think it is necessary in the current situation – Myślę, że to nie jest konieczne w obecnej sytuacji
 • Sorry, may I interrupt you? – Przepraszam, ale mogę przerwać?
 • Would you like to add anything else? – Czy chciałby Pan/Pani dodać coś jeszcze?
 • Sorry, can you repeat please I haven’t caught it/I haven’t understood it – Przepraszam, czy możesz powtórzyć? Nie zrozumiałam tego

Problemy techniczne

 • We may have a little delay due to the technical issues – Możemy mieć małe opóźnienie z powodów technicznych
 • I can’t hear you very well – Nie słyszę dobrze
 • I can’t see you clearly – Nie widzę wyraźnie
 • Could you check your microphone/mike, please? – Czy możesz sprawdzić swój mikrofon?
 • I need to ask somebody for the help, can you please wait for few minutes?  – Muszę poprosić kogoś o pomoc, czy możesz poczekać kilka minut?
 • Let’s move on without the video, fortunately we can hear each other – Możemy kontynuować bez obrazu, na szczęście słyszymy się

Podsumowanie i zakończenie spotkania

 • Let me conlcude this meeting in few sentences– Podsumuję spotkanie w kilku zdaniach
 • To sum up/To conclude – Podsumowując/ reasumując
 • We’ve agreed that/decided that – Uzgodniliśmy, że/zdecydowaliśmy, że …
 • Let’s finish for today – Zakończmy na dziś
 • If there isn’t Any Other Business (AOB), I think we may finish – Jeśli nie ma innych wniosków, zakończmy
 • Let’s make the schedule for our next meetings– Ustalmy plan naszych kolejnych spotkań
 • Thank you for your participation in the meeting – Dziękuję za udział w spotkaniu

W komentarzu dopisz swoje przykłady zwrotów przydatnych podczas międzynarodowych konferencji online.

Zobacz szczegółowe omówienie w 15 odcinku #BiznesowyKwadrans

Podobało się? Podziel się z innymi :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *